1

خلاصه کتاب انسان شناسی محمود رجبی

News Discuss 
ر دانلود خلاصه کتاب انسان شناسی محمود رجبی محورهای اساسی انسان­ شناسی مورد بررسی قرار گرفته شده و شناخت هویت واقعی انسان، هدف آفرینش وی و چگونگی دستیابی به آن در گرو بهره­گیری از رهاورد وحیانی در کنار دستاوردهای قطعی و عقلی و تجربی، اصل مسلم انگاشته شده است. از http://amoozgar01.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%ac/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story