1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی گريبانگير حك مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی شبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت http://johnny93k4r.thezenweb.com/--34890015

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story