1

3 قانون درباره نور Intended To generally be Damaged

News Discuss 
هواپیمایی آسمان سعی می کند تا امکاناتی را برای مسافران خود در نظر بگیرد و تا حد امکان از آسایش و راحتی آن ها برخوردار سازد. ذره های ریز آب هم مثل منشور، نور خورشید را تجزیه می كنند و رنگین كمان را به وجود می آورند. شرکت هواپیمایی https://noas.ir/f/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9-/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story