1

The داخل شوید Diaries

News Discuss 
آناتومی بدن شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که با مطالعه ساختار ارگانیسم‌ها، اجزای آن‌ها و سازمان ساختاری موجودات زنده سروکار دارد. شروع این دانش قدیمی است و به دوران ماقبل تاریخ بازمی‌گردد. عدسی: ساختار شفافی در داخل چشم که پرتوهای نور را بر روی شبکیه متمرکز می‌کند. از پاها برای ایستادن https://devin66vh6.blogars.com/20029716/not-known-factual-statements-about-داخل

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story