1

ปุ๋ยเร่งดอก for Dummies

News Discuss 
เมื่อพืชขาดฟอสฟอรัส จะมีอาการอย่างไร ? จัดการหั่นและสับผลไม้ รวมทั้งปลาหรือหอยเชอร์รี่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ การปลูกมะลิคุณภาพดี ปลอดสารเคมี เป็นที่ต้องการของตลาด เจ๊บลู สวน ทุเรียน จันทบุรี ยืนยัน “ปุ๋ยดี” ต้องดูต้นทุเรียน – ใส่เป็นแถบหรือใส่ระหว่างร่องปลูก สำหรับไม้ดอกที่ปลูกเป็นแถว และระยะปลูกไม่ห่างหรือไม่ชิดกันเกินไป เช่น เยอบีร่า เบญจมาศ ดาวเรือง และอื่นๆ การใส่ระหว่างร่องปลูกและพรวนด... https://holdenh04lo.blogdun.com/20582302/a-review-of-ป-ยเร-งดอกก-หลาบ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story