1

برترین راهنمای قالب بتن

News Discuss 
میانه مطابق بند ۹-۷-۴-۹ مبحث نهم مقررات ملی ، مراحل بتن ریزی سقف باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود. محموله های بتون نباید در نقاط مختلف سطح و به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند. مرحله پیش از شروع به بتن ریزی https://tanhapoulad.com/concrete-formwork-types-components-and-features/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story