1

سریع-مانیتور قوری وکتری شما

News Discuss 
که قطعا جنس مرجوعی نفر قبلی رو به من داده بودن. طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰: جمعیت شهرستان بیجار برابر با ۹۳٬۷۱۴ نفر، ۴۶۶۱۳ مرد و ۴۷۱۰۱ نفر زن میباشد که ۲۶۱۲۷ خانوار را شامل میشود جمعیت نقاط شهری: ۵۲٬۲۸۳ نفر، ۲۶۰۲۳ مرد و ۲۶۲۶۰ زن، https://olivebookmarks.com/story13628022/%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story