1

طراحی محوطه و اجرا

News Discuss 
پروژه های منظر طراحی شهری نمونه ایده های پروژه تصاویر. دیوار باغ که در آن اختلاف سطح باغ جلویی و باغ پشتی به 2.5 متر می رسد، با مساحت تقریبی 250 متر مربع، اختلاف سطح با 3 تراس با استفاده از تراورس های چوبی حل شد. نمونه های چیدمان باغ http://designlandscaping.blogtez.com/tag%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7+%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7+%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A8%D8%B2.php

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story