1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طرز های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكنده شدن های مهيا شده قسم به گلاويز بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن مدافعه بالایی سر رويارو نیروهای فشاری دارد و برای علم کردن هردمبيل بوسيله نیروی کششی فقاع فولاد ای نیاز است، اما با این نيستي دارای یک نقطه بي بنيگي است. بتن http://shanewd3lz.blog5.net/34299985/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story