1

بازاریابی ایمیل یا بازاریابی ایمیل چیست ؟

News Discuss 
بازاریابی ایمیل است عملی برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان با پیام برند از طریق ایمیل با هدف هدایت به فروش افزایش وفاداری مشتری و یا ارتباط با اطلاعات مهم است. این نوع بازاریابی مستقیم که معمولا در گذشته برای هدف قرار دادن گروه های مردم مورد استفاده قرار گرفت. http://kasbedaramadinterneti.blog.ir/post/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story