1

اقامت ترکیه

News Discuss 
مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل با تصمیمات منتشر شده در روزنامه دولتی ترکیه به تاریخ 19. اختیار با شماست که طبق شرایط خود تصمیم بگیرید. اخذ اقامت موقت ترکیه برای خیلی از افراد، در واقع راهی است برای اخذ اقامت دائم ترکیه. روشهای دیگری هم برای تمدید کارت https://url.gratis/IYfrBS

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story