1

طرحواره درمانی

News Discuss 
طرحواره درمانی | آموزش های روانشناسی | اصول و مبانی طرحواره درمانی تعریف طرحواره: شاید بتوان گفت طرحواره یک بسته حافظه ایست که محتوای آن را آموزه های فرد در طول ... http://jaredcbxt88887.livebloggs.com/4549301/طرحواره-درمانی-طرحواره-و-طرحواره-درمانی-چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story