1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی دستخوش خناق مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی همانند اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم بهره گيري می http://spencer20v8x.ampblogs.com/--31973961

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story