1

پنج نمونه‌های مسحورکننده پروژه زاگرس

News Discuss 
این حادثه در ساعت ۳:۰۰ بهوقت ساعت رسمی ایران، روی داد و هیچ تلفات جانی در پی نداشت ولی باعث کنسلی پرواز لوفتهانزا شد. این روزها که همه خریداران چه از تهران و چه سایر شهرها، متمرکز بر روی خرید از میان پروژههای مسکونی منطقه 22 شدهاند. منطقهای نوساز https://andresehyhp.jts-blog.com/18732978/حقایق-کمی-شناخته-شده-درباره-پروژه-زاگرس-و-چرا-اهمیت-دارند

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story