1

The 2-Minute Rule for جراح شانه

News Discuss 
سلول‌های بنیادی استخوان ساز می‌توانند پس از شیمی درمانی با دز بالا از طریق بازسازی سلول‌های آسیب دیده تشکیل دهنده خون و احیای سیستم ایمنی، خاصیت درمان‌کنندگی خود را ارائه دهند[۲۴]. به یاد داشته باشید که خیلی مهم است که بعد از عمل جراحی با توجه به دستورات پزشک خود https://trackbookmark.com/story13974842/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story