1

The Greatest Guide To تفاوت تدریس و یادگیری

News Discuss 
با آنکه اغلب رخدادهای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می‌رسند، ولی زیان‌ها و آسیب‌های ناشی از آنها، به‌طور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیشگیرانه توسط انسان دارد. در این روش، معلم‌ها دانش‌آموزان را تشویق می‌کنند تا سؤال بپرسند و آنچه را که می‌خواهند http://urlki.com/577232

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story