1

کراش

News Discuss 
کراش چیست این لغات و اصطلاحات ممکن است به قدری منظورمان را ساده‌تر کنند که به همان صورت در زبان فارسی استفاده شوند. از طرفی در بحث یادگیری زبان انگلیسی اشراف به این اصطلاحات ضروری بوده و البته کمک زیادی نیز خواهد کرد. یکی از این اصطلاحات که با گسترده‌تر https://public.sitejot.com/inputplow65.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story