1

วิธีลดความอ้วนด้วยตัวเอง

News Discuss 
ชั่งน้ำหนัก วัดรูปร่าง และการจดบันทึก อันดับแรก เราต้องรู้สึกตัวก่อนว่าพวกเราอ้วนแค่ไหน โดยการชั่งน้ำหนัก หรือ วัดรอบเอว ขนาดรอบเอว (ระดับสะดือ) โดยค่าจำเป็นจะต้องไม่เกิน ความสูงของพวกเรา หารด้วย 2 ถ้าเกินนั้นแปลว่าคุณอ้วนอ้วนแล้ว หรือจะดูจากว่าพวกเราเป็นเพศอะไร มีกิจกรรมการทำงานยังไง จำเป็นต้องใช้พลังงานต่อวันเท่าไร ส่วนมากค่าเฉลี่ยของชายจะใช้พลังงานอยู่ที่ไม่เกิน 2000 kcal ต่อวัน แล... http://trevorqlwz258012.develop-blog.com/15561450/ว-ธ-ลดความอ-วนด-วยต-วเอง

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story