1

دیجیتال مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

News Discuss 
از نظر من بازاریابی تلفنی صرفا موقعی کارآمد است که کاربر خودش شمارهاش را به ما داده باشد، در غیر این صورت تماسها سرد بوده و در اکثر موقعیتها تلفن را قطع میمیکنند. بازاریابی تلوزیونی همچنان کارآمد است و شما برای برندسازی میتوانید از بازاریابی دیجیتال نوع تیوی مارکتینگ استفاده http://andyaozod.is-blog.com/12020268/دیجیتال-مارکتینگ-چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story