1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
تفاوت بایسکشوال باهموسکشوال و استریت چیست؟ با این حال، گرایش دوجنس‌گرایی در گزارش‌های حقوقی نادیده گرفته می‌شود و گزارش‌دهندگان در مورد دوجنس‌گرایی به عنوان یک گرایش مستقل و ثابت تمرکز نمی‌کنند. کلیشه‌های جنسیتی گوناگونی در جامعه وجود دارد که باعث می‌شود مردم یک جامعه دوجنسگرایی را به رسمیت نشناسند. https://www.symbaloo.com/embed/shared/AAAAA1tb18wAA41_WgG4lg==

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story