1

سامانه ثبت شرکت

News Discuss 
در صورتجلسه ابید مشخص شود که به چه افرادی وکالت داده شده است. سوال شما نیاز به اطلاع از جزئیات بیشتری دارد. تنظیم تقاضانامه ثبت شرکت برای دریافت اظهارنامه ضروری است. باید توجه داشت که کارشناسان اداره ثبت به طور دقیق اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتی را بررسی می‌کنند https://www.isna.ir/news/1400040906346/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story