1

خرید ملک در ترکیه

News Discuss 
در شرایطی که شتاب ورود نقدینگی به بورس، به گونهای شکل بگیرد که موجب فرار سرمایه از بازارهای دیگر شود، حوزههای تولیدی نه تنها آسیب خواهند دید که حتی ممکن است به مرز نابودی نیز نزدیک شوند، اما از آنجا که حوزه مسکن بار سنگینتری از اقتصاد کشور را https://koobeh-co.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story