1

پرفنازین for Dummies

News Discuss 
پرفنازین‌ در افراد دچار بیماری‌های‌ قلبی‌ ـ عروقی‌، پارکینسون‌، اختلالات‌ تنفسی‌، صرع‌ و عفونت‌ حاد، صدمات‌ کلیوی‌ و کبدی‌ باید با احتیاط مصرف‌ شود. در این آزمایش بیمار به بینی آزمون‌گر نگاه می‌کند و آزمون‌گر سرش را به سرعت به طرفی حرکت می دهد. سپس به دنبال حرکت درست چشم https://bookmarkinglive.com/story10775916/little-known-facts-about-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story