1

کمپ اجباری

News Discuss 
چگونه می توان دارو را بدون مراجعه به بیمارستان ترک کرد؟ یکی از اولین گزینه ها این است که خودتان سعی کنید مواد مخدر را ترک کنید. این امر به ویژه دشوار است ، زیرا معمولاً ابزارهای درمانی لازم برای آن را ندارید. ما از این گزینه توصیه نمی کنیم http://fffoes.blogfa.com/post/1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story