1

ทำบุญ The Greatest Guide To ท้าวเวสสุวรรณ

News Discuss 
การรับรู้ของจริงนั้นต้องรู้ในเวทนา ไม่ใช่รู้เพียงปวด ไม่ใช่รู้เพียงเมื่อย ไม่ใช่รู้เพียงแต่ว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ในวิชาการต้องรู้ว่า ภายในก็แจ่มใส สติควบคุมจิตไว้ได้ กายจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนก็เต็มพร้อมไปด้วยศีล เพราะเรามีสติดี ความรู้ตัวดี เคลื่อนย้ายอยู่ปัจจุบันขณะเคลื่อนย้ายไปย้ายมาก็รู้ตัว ธรรมภาคปฏิบัติ๗/พระอานุสอน อนุสฺสโร มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิ... https://jackk184oru5.elbloglibre.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story