1

ضرب در اکسل

News Discuss 
پاسخ میخواستم آمار مقایسه ای درست کنم،یک ؟آمار فوتیها و یکی مجروحها و یکی کل تصادفات و مثلا امسال را با سال قبل از طریق درصد و ماهیانه حساب کنم باید چجوری درصد بسازم که اینجا که عدد زدم در سلولهای بعد تغییردرصدها را نشان دهد به این ترتیب اگر http://garrettqqqqq.ttblogs.com/7092160/ضرب-در-اکسل

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story