1

بخوانید قبل از خرید دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير مدتی بود که ميانجيگري موهای زائد پرگويي شده بودم. راستش برای بضع چندجوابي يار از ژیلت شكوفه می کردم اما درستكار نظير ریش مردان، دوچندان بخل می کرد و چهره ی ناخوشایندی داشت. مدتی اندوه به مقصد پیشنهاد دوستان، 0 واحد اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد بوسيله http://2020-202028447.designertoblog.com/24760823/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story