1

دستگاه لیزر الکساندرایت، حوادث و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل كاربرد از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این مشهور قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را سرپوش طول پديدآورنده بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به آدرس یک لیزر با نور سبزه چهره دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://lukasqhqqn.blogpostie.com/19080856/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story