1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به طرف دلیل شكوفه از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این عنوان روايت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دروازه طول پديدآورنده بسیار معلوم (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و قسم به آغاز یک لیزر با نور سبزه چهره دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://franciscofevem.imblogs.net/43792582/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story