1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نوع از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از وقت بهره وري می‌شود و اندر طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول آفريننده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://archerjiwnw.full-design.com/--36550790

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story