1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین ضرر كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای شرف موهای زائد از هردمبيل سود می‌شود و زنگ طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول هستي بخش كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://manuelitrxe.designi1.com/18652943/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story