1

سمت هنر غیرمتعهد سوق پیدا کردند. نقاشی

News Discuss 
هنرمندان مستعد و جوان بسیاری نیز به دلیل تبلیغات سوء این جریان، به سمت هنر غیرمتعهد سوق پیدا کردند. نقاشی , هنرهای تجسمی , هفته دفاع زیرساخت همه فعالیت‌هاست گفت: حالا که امنیت در کشور ما برقرار است باید مشکلات اقتصادی را با حضور گسترده مردم و با مدل اقتصاد http://sskhabar.parsiblog.com/Posts/15/%d8%b3%d9%85%d8%aa+%d9%87%d9%86%d8%b1+%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af+%d8%b3%d9%88%d9%82+%d9%be%d9%8a%d8%af%d8%a7+%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af.+%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story