1

کشورهای جهان هنر غیرمتعهد خلق

News Discuss 
درباره هنر اجتماعی، سیاسی، انقلابی و هنر جنگ در سایر کشورهای جهان هنر غیرمتعهد خلق و به‌عنوان میراث تاریخ هنر و حتی میراث هنر بشری در موزه‌هایشان شورای اسلامی، ادامه داد: این موضوع که باید واکسن دریافت می‌کردند، حرف حقی است اما بنده معتقدم باید ابتدا واکسن به اندازه کافی http://dakhabar.parsiblog.com/Posts/15/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86+%d9%87%d9%86%d8%b1+%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af+%d8%ae%d9%84%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story