1

قاره شتاب همین منظر است گرفت

News Discuss 
افزایش ورود مسلمانان از کشورهای مختلف به این قاره شتاب همین منظر است گرفت و در سال‌های اخیر سرعت گسترش اسلام در اروپا به حدی زیاد شده است که خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. شهریار عباسی این نشست را با طرح این پرسش آغاز کرد که ادبیات http://pasakhabar.parsiblog.com/Posts/14/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8+%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa+%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story