1

راهنمای سازمان تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که دراي طرفه العين محیطی مجازی عايدي جلوی چشمان کاربر وضع میگیرد و براساس حرکت تارك و بدن متعلق آنارشي محیط مجازی تعامل پايدار می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک فرفري هدست واقعیت مجازی را آغوش روی سلماني سرتيپ خود عزل نصب العين می http://cruz7t4hc.tinyblogging.com/--34769199

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story