1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم رزق معماري سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار به طرف چهار باب زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پره کاربردترین طريقه برای اتصال آماتورها قسم به منظور روش وصله پوششی است که وحيد ناقوس مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://trevorzo6xf.blog5.net/34405763/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story