1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم دخل ساخت سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار بوسيله چهار عادت زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بس کاربردترین طرز برای اتصال آماتورها براي آهنگ رويه وصله پوششی است که يك تنه سرپوش مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://beaurf3qc.pages10.com/--34203375

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story