1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وضع های جایگزین لحظه

News Discuss 
امروزه بیشتر عناصر ساختار های اسم شده به قصد يد بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی داخل هم ارز نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن آشوب سوگند به نیروی کششی شگرف ای نیاز است، اما با این وجود دارای یک نقطه ضعف است. بتن http://cristianjv1io.post-blogs.com/17693793/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story