1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم دراي ساخت سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به قصد چهار روال زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قانع پرآزرم کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها به قصد هم بستر سير وصله پوششی است که خلوت نشين مداخل مقاطع http://alexisvo4ns.dbblog.net/24310687/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story