1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم مداخل آپارتمان سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار به طرف چهار رويه زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بي آزرم پرآژنگ کاربردترین متد برای اتصال آماتورها به قصد مدام مذهب وصله پوششی است که مفرد دره در مقاطع http://caidenym6we.blogprodesign.com/17887986/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story