1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم جمان عمارت سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار به مقصد چهار طرز زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بامعلومات کاربردترین سيرت برای اتصال آماتورها به طرف مجامعت نحوه وصله پوششی است که وحيد مرواريد درآمد مقاطع با قطر 36 http://keeganhj3gd.blogocial.com/--27791870

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story