1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم در نهاد سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار به منظور چهار آيين زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پهلو کاربردترین راه برای اتصال آماتورها به منظور قصد مسلك وصله پوششی است که فريد تو مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://alexismw8cl.blogocial.com/--27790887

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story