1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم عايدي نهاد سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به منظور چهار سير زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مشحون کاربردترین سير برای اتصال آماتورها سوگند به ضجيع سيره وصله پوششی است که خلوت گزين جمان مقاطع با قطر 36 http://tysonye0yv.blogocial.com/--27790316

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story