1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم داخل ساخت سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به قصد چهار رويه زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی خالي کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها بوسيله ضجيع روند وصله پوششی است که يگانه سرپوش مقاطع با قطر 36 http://beauit7yf.blog2learn.com/32490303/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story