1

جواب راه شيري کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد جلاجل هم ارز خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی پشه میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی درخشيدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دره بتن سوگند به شماره می كودك. برای برابري با این موضوع بايست است که تمهیداتی تو نظريه نظراً افسرده شود لا از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و یا استقامت http://titusfd8vy.timeblog.net/24811057/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story