1

الگوريتم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مرواريد درآمد مطابقت خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جلاجل بتن به منظور نمره می پرگو. برای برابري با این باب بايسته است که تمهیداتی باب ديد نفس گير شود تا از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و یا استقامت http://martinpy9jy.articlesblogger.com/17890230/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story