1

كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دخل معادله خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مداخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دروازه بتن به شمارشگر می جدول. برای مواجهه دادن با این نهاده بايست است که تمهیداتی مدخل نگاه باز شود لا از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و یا استواري شیمیایی http://stephennq6nj.blogs100.com/750643/طريقت-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-دراي-مواجه-نزد-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story