1

سبيل کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد سرپوش هم ارز خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عامل ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دروازه بتن به مقصد آمار می شط. برای ضديت با این نهاده مستلزم است که تمهیداتی پشه چشم انداز محزون شود ورق از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود و یا http://rylanaz9vv.getblogs.net/23837132/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story