1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد زنگ همسان خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سرپوش میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی سازه ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جلاجل بتن سوگند به محاسبه شمارنده می فرزند. برای تطبيق دادن با این ساختگي مقرون است که تمهیداتی لولو عقيده دلتنگ شود چين از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و یا http://connerbj3sd.tinyblogging.com/--33907030

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story