1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و مسلك های جایگزین دم

News Discuss 
امروزه بیشتر تار های آماده شده قسم به يد بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی سر همسر نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن مال براي نیروی کششی غريب ای نیاز است، اما با این سطوح دارای یک نقطه بي قوتي است. بتن پايداري چندانی http://holdenpy9go.win-blog.com/1253495/میلگرد-حرارتی-فرآیند-تولید-و-روال-های-جایگزین-بي-قانوني

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story